2M Holdings – Norsk

Internasjonal distribusjon av kjemikalier og relaterte tjenester

2M Holdings ble etablert av nåværende CEO og styreformann Mottie Kessler i 2004, med et langsiktig mål om å bygge opp en internasjonal distribusjonsvirksomhet basert på selskaper som er ledende i sin bransje.

Porteføljen inkluderer i dag fem selskaper innenfor distribusjon av kjemiske råstoffer og additiver, og tjenester innenfor administrasjon av kjemiske prøver og forsendelser, lagring og blanding.

2M Holdings er et privat selskap med hovedkontor i England, og gruppen har i dag virksomhet og selskaper også i UK, Irland, BeNeLux, Polen, Norden, Brasil og Kina.

2M Holdings har fokusert sin virksomhet innenfor områdene metallavfetting og – spesialrengjøring («Precision Cleaning»), bilindustrien, overflatebehandling, utslippsreduksjon (AdBlue), olje- og gassutvinning og raffinerier, tilsetningsstoffer for lukt- og smak, tensider (surfaktanter) for rengjøringsmidler, kosmetikk og personlig hygiene og farmasøytiske produkter.

2M Holdnings produserer varemerkene AdBlue, SamSol, Packed Chlorine, og TRIKLONE & PERKLONE (klorerte løsningsmidler) og SURFAC (surfaktanter)

Banner Chemicals • Surfachem • MP Storage & Blending
Packed Chlorine • SampleRite (UK & China)

 1. Banner Chemicals (www.bannerchemicals.com )
  • Oksygenerte løsningsmidler og hydrokarboner
  • Spesialkjemikalier
  • Presisjonsrengjøring

  Produsent av:

  • AdBlue
  • Pakket klorgass (fat og sylindre/kolber)
  • TRIKLONE TM & PERKLONE TM (klorerte løsemidler), tidligere produsert av INEOS Chlor Vinyls er nå produsert på eksklusiv lisens av 2M.
 2. Surfachem (www.surfachem.com)
  Overflateaktive stoffer, tensider og formuleringer for:

  • Hud- og kroppspleie, shampo og hårprodukter
  • Lukt og smakstilsetninger
  • Deodoranter
  • Kosmetiske farger
  • Rengjøringsmidler for husholdninger
  • Bilpleie
  • Farmasøytiske aktive ingredienser (API), tilsetningsstoffer og spesial polymerer
  • Olje og Gass
  • Industrielle rengjøringsmidler
 3. MP Storage & Blending (www.mpstorage.com)
  • Etablert for mer enn 30 år siden som «Marine-Partners» (ICI Partners)
  • Lagringstanker og blandetanker fordelt på et 32.000 m2 område
  • Nitrogen og damp anlegg
  • Lager og logistikktjenester
  • Tillatelser for mellomlagring av kjemisk avfall
  • Omfattende laboratorietjenester
  • Kundespesifikk kjemikalieblandinger og leieproduksjon
 4. Packed Chlorine (www.packedchlorine.com)
  • Fylling og transport
  • Likvifisering av klorgass
  • Fylling på spesialkolber, sylinderbeholdere og fat

  Applikasjoner:

  • Kjemisk syntese
  • Plastproduksjon
  • Drikkevann
  • Medisin
 5. SampleRite UK (www.samplerite.com)
  • Unikt konsept for administrasjon av kjemiske prøver for eksterne 3. parter
  • Konfidensiell håndtering av prøveforsendelser av alle typer kjemikalier (både klassifiserte og ikke-klassifiserte) over hele verden
  • Prosedyrer i samsvar med lufttransportmyndigheter
 6. SampleRite Kina (www.samplerite.cn)
  • Sikker og forskriftsmessig forsendelse av både klassifiserte og ikke-klassifiserte kjemikalier fra Kina
  • Kvalitetsgodkjent og revidert virksomhet
  • Beliggende mellom Beijing og Shanghai
  • Nærhet til havn og skipningsmuligheter til Europa, USA og ROW