Norwegian / Norsk

2M Holdings – Norsk

Internasjonal distribusjon av kjemikalier og relaterte tjenester

2M Holdings ble etablert av nåværende CEO og styreformann Mottie Kessler i 2004, med et langsiktig mål om å bygge opp en internasjonal distribusjonsvirksomhet basert på selskaper som er ledende i sin bransje.

Porteføljen inkluderer i dag fem selskaper innenfor distribusjon av kjemiske råstoffer og additiver, og tjenester innenfor administrasjon av kjemiske prøver og forsendelser, lagring og blanding.

2M Holdings er et privat selskap med hovedkontor i England, og gruppen har i dag virksomhet og selskaper også i UK, Irland, BeNeLux, Polen, Norden, Brasil og Kina.

2M Holdings har fokusert sin virksomhet innenfor områdene metallavfetting og – spesialrengjøring («Precision Cleaning»), bilindustrien, overflatebehandling, utslippsreduksjon (AdBlue), olje- og gassutvinning og raffinerier, tilsetningsstoffer for lukt- og smak, tensider (surfaktanter) for rengjøringsmidler, kosmetikk og personlig hygiene og farmasøytiske produkter.

2M Holdnings produserer varemerkene AdBlue, SamSol, Packed Chlorine, og TRIKLONE & PERKLONE (klorerte løsningsmidler) og SURFAC (surfaktanter)

Banner Chemicals • Surfachem • MP Storage & Blending
Packed Chlorine • SampleRite (UK & China)

 1. Banner Chemicals (www.bannerchemicals.com )
  • Oksygenerte løsningsmidler og hydrokarboner
  • Spesialkjemikalier
  • Presisjonsrengjøring

  Produsent av:

  • AdBlue
  • Pakket klorgass (fat og sylindre/kolber)
  • TRIKLONE TM & PERKLONE TM (klorerte løsemidler), tidligere produsert av INEOS Chlor Vinyls er nå produsert på eksklusiv lisens av 2M.
 2. Surfachem (www.surfachem.com)
  Overflateaktive stoffer, tensider og formuleringer for:
  • Hud- og kroppspleie, shampo og hårprodukter
  • Lukt og smakstilsetninger
  • Deodoranter
  • Kosmetiske farger
  • Rengjøringsmidler for husholdninger
  • Bilpleie
  • Farmasøytiske aktive ingredienser (API), tilsetningsstoffer og spesial polymerer
  • Olje og Gass
  • Industrielle rengjøringsmidler
 3. MP Storage & Blending (www.mpstorage.com)
  • Etablert for mer enn 30 år siden som «Marine-Partners» (ICI Partners)
  • Lagringstanker og blandetanker fordelt på et 32.000 m2 område
  • Nitrogen og damp anlegg
  • Lager og logistikktjenester
  • Tillatelser for mellomlagring av kjemisk avfall
  • Omfattende laboratorietjenester
  • Kundespesifikk kjemikalieblandinger og leieproduksjon
 4. Packed Chlorine (www.packedchlorine.com)
  • Fylling og transport
  • Likvifisering av klorgass
  • Fylling på spesialkolber, sylinderbeholdere og fat

  Applikasjoner:

  • Kjemisk syntese
  • Plastproduksjon
  • Drikkevann
  • Medisin
 5. SampleRite UK (www.samplerite.com)
  • Unikt konsept for administrasjon av kjemiske prøver for eksterne 3. parter
  • Konfidensiell håndtering av prøveforsendelser av alle typer kjemikalier (både klassifiserte og ikke-klassifiserte) over hele verden
  • Prosedyrer i samsvar med lufttransportmyndigheter
 6. SampleRite Kina (www.samplerite.cn)
  • Sikker og forskriftsmessig forsendelse av både klassifiserte og ikke-klassifiserte kjemikalier fra Kina
  • Kvalitetsgodkjent og revidert virksomhet
  • Beliggende mellom Beijing og Shanghai
  • Nærhet til havn og skipningsmuligheter til Europa, USA og ROW

Business Focus

Tel: +44 1928 597 000
Fax: +44 1928 240 801 info@bannerchemicals.com
Banner Chemicals Limited is a company registered in England under number 72727 and whose registered office is at 2M House, Sutton Quays Business Park, Clifton Road, Sutton Weaver, Runcorn, Cheshire WA7 3EH United Kingdom.

Privacy Policy and Terms and Conditions

© Banner Chemicals Limited 2024.

Head Office

2M House,
Sutton Quays Business Park,
Clifton Road,
Sutton Weaver,
Runcorn, Cheshire
WA7 3EH
United Kingdom

Tel: +44 1928 597 000
Fax: +44 1928 240 801
info@bannerchemicals.com

South Africa Office

Cape Town,
South Africa

Tel : +27 795 263 206
info@2m-holdings.com

Liverpool Site

59-61 Sandhills Lane,
Liverpool
L5 9XE
United Kingdom

Tel: +44 151 922 7871
Fax: +44 151 944 1517
info@bannerchemicals.com

Leicester Site

Stowlin,
Radnor Road,
South Wigston,
Leicester
LE18 4XY
United Kingdom

Tel: +44 116 278 5373
Fax: +44 116 277 2616
info@stowlin.com

Teesside Site

MP Storage & Blending,
Dockside Road,
Middlesbrough
TS3 8AS
United Kingdom

Tel: +44 1642 244 125
Fax: +44 1642 231 780
info@bannerchemicals.com

Benelux Office

Banner Chemicals Benelux NV
Science park Incubator
Darwin, Office A 212
Galileilaan 15
2845 Niel Belgium
info@bannerchemicals.com